Nhập đầy đủ họ tên bằng tiếng Việt có dấu và ngày tháng năm sinh.

Các từ viết tắt của Giải thưởng (Giấy chứng nhận của Hiệp hội Toán học Hoa Kỳ) như sau:
D (Certificate of Distinction): Thí sinh đạt điểm tuyệt đối 25/25 đạt chứng chỉ này
HD (Honor Roll of Distinction Certificate): Top 1% thí sinh dự thi, thí sinh từ 20 điểm trở lên đạt chứng chỉ này
H (Honor Roll Certificate): Top 5% thí sinh dự thi, thí sinh từ 17 điểm trở lên sẽ đạt chứng chỉ này
A (Certificate of Achievement): Thí sinh lớp 6 (hoặc bé hơn) được từ 15 điểm trở lên
G (Gold): Vàng (Nhất trường=Thứ hạng số 1)
S (Silver): Bạc (Nhì trường=Thứ hạng số 2)
B (Bronze): Đồng (Ba trường=Thứ hạng số 3)

Involve Image