Đăng ký tham gia Kì thi Toán học Hoa Kỳ dành cho học sinh trung học cơ sở (American Mathematics Competition 8)

Thời gian, địa điểm tổ chức kì thi AMC 8

  • Thời gian: Thứ 3, ngày 13/11/2018.
  • Địa điểm thi: Các Trường đăng ký dự thi

Đối tượng tham gia

  • Học sinh lớp 6, 7 và 8

Nội dung và hình thức thi

  • Kỳ thi AMC 8 gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm với thời gian làm bài 40 phút.

Cách thức đăng kí dự thi

 Đăng kí theo trường: Thí sinh đăng kí trực tiếp và thi tại trường, đối với các trường có ít nhất 20 thí sinh. Các trường đăng kí theo mẫu của Ban tổ chức gửi qua email hoặc tải mẫu tại đường dẫn: https://rutgon.in/ngBQE và gửi danh sách đăng kí về địa chỉ email: amc.vn2016@gmail.com. Thí sinh tải mẫu đăng ký cá nhân nộp cho trường tại đây
 Đăng kí cá nhân: Thí sinh đăng ký có thể đăng kí tại địa chỉ: https://goo.gl/7myoQc
 
Involve Image