Tra cứu điểm thi AMC8 - 2018

Nhập đầy đủ họ tên bằng tiếng Việt có dấu và ngày tháng năm sinh.

Các từ viết tắt của Giải thưởng (Giấy chứng nhận của Hiệp hội Toán học Hoa Kỳ) như sau:
HD (Honor Roll of Distinction Certificate): Top 1% thí sinh dự thi, thí sinh từ 19 điểm trở lên đạt chứng chỉ này
H (Honor Roll Certificate): Top 5% thí sinh dự thi, thí sinh từ 15 điểm trở lên đạt chứng chỉ này
A (Certificate of Achievement): Thí sinh lớp 6 (hoặc bé hơn) được từ 15 điểm trở lên
G (Gold): Vàng (Nhất trường)
S (Silver): Bạc (Nhì trường)
B (Bronze): Đồng (Ba trường)

Involve Image